Skip to main content
лазери в дерматологията

Как работят лазерите в дерматологията – неаблативни лазери

В дерматологията се използват два типа лазери – аблативни или такива имащи способността да изгарят повърхностния слой на кожата и неаблативни – постигат действието си при запазена кожна повърхност.

 

Неаблативните лазери се използват за да лекуват кожни образувания които се състоят главно от капиляри (червени на цвят) или такива с повишено съдържание на меланин – кафявия пигмент който определя цвета на кожата. Действието на лазерната светлина може да бъде така селектирано, че да уврежда избирателно само капилярите, като се поглъща от пигмента на червените кръвни телца – хемоглобин. По този начин болестно разрастналите се калпиляри могат да бъдат премахнати, без да се изгаря повърхностния слой на кожата. Съответно при друга характеристика на лазерната светлина, последната уврежда избирателно само тъканите съдържащи много меланин (кафявия пигмент) без да засяга чувствително кръвоносните съдове, нито пък околните тъкани. Тези характерни свойства на лазерната светлина се обясняват с теорията за “селективната фототермолиза” – принципа, че различни хромофори (вещества поглъщащи светлина каквито са хемоглобина и меланина) в кожата могат да бъдат избирателно загряти с точно определени дължини на светлинната вълна. След поглъщането си, лазерната светлина се трансформира в топлина, която уврежда съдовата стена и премахва нежеланите капиляри или пък “изгаря” избирателно само пигмента в кожата при запазване на околната тъкан. “Изгорелите” пигментни частици и съдържащите ги тъкани се премахват от клетки на имунната система. Така при подходящите настройки на лазера може да се постигне избирателно разрушаване на тъканите които съдържат дадения хромофор (пигмент), без изгаряне на околните тъкани. Това е възможно тъй като съдовия пигмент – хемоглобин и кафявия пигмент- меланин поглъщат светлина с различен спектър или дължина на вълната.

 

Човешкото око вижда светлина когато тя е в спектъра или с дължина на вълната от 400 до 700 нм, като на 400 нм тя е с виолетов цвят, а на 700 с червен. Светлина с по- висока дължина на вълната е инфрачервена и невидима за човека. Хемоглобина или пигмента на капилярите поглъща светлина на 418, 542, 577 нм. При лазерната светлина колко по- дълга е вълната, толкова по- голямо е проникването и в кожата, затова хемоглобина се таргетира в третия му пик – 577 нм, като на практика машините работят на 585 нм, а по- съвременните и на 595нм, за да постигнат по – дълбоко проникване. Максималното проникване в кожата на 585 нм е 0,5мм, а на 595 1,2мм. Пиковете на поглъщане на светлината от хемоглобина в 418 нм и 542 нм нямат практическо значение поради недостатъчното проникване на светлината – тя не може да стигне до повечето капиляри. На 585 нм и 595 нм работят Pulse Dye Lasers – сложни машини със скъпа поддръжка, които могат да поддържат само по – големи специализирани клиники по лазерна дерматология.

дълбочина на проникване на типове лазери според дължината на вълната
дълбочина на проникване на типове лазери според дължината на вълната

За разлика от хемоглобина, който в графиката на спектъра на светлината проявява пикове на определени честоти, то меланинът по- скоро следва права, като абсорбцията постепенно намалява с увеличаване на дължината на вълната. В случая за селективното му разрушаване се използва тази честота, на която разликата му е с другите хромофори е най – голяма или с други думи, честота на която меланина поглъща повече светлина в сравнение с хемоглобина и другите хромофори. Това обикновено е 755 мм. На тази честота работи Александритния лазер (Alexandrite). Той се използва за премахването на пигментни (кафяви) петна, но също и за трайна епилация, тъй като основата на косъма съдържа повече меланин.

пикове на хромофорите
пикове на хромофорите меланин и хемоглобин в спектъра на светлината

Съдовете по кожата са не само червени (капиляри), но понякога, особено по долните крайници са и синкави (венектазии). Последните не съдържат оксихемоглобин (хемоглобин наситен с кислород), а съдържат повече деоксихемоглобин (хемоглобин, който е отдал кислорода си на тъканите които изхранва). Деоксихемоглобинът обаче има различен абсорбционен спектър от този на оксихемоглобина. За да не се уврежда околната кожа при терапията на такива съдове е необходимо лазерната светлина да е с дължина на вълната която се поглъща повече от съда и по- малко от меланина на околните тъкани. Тази дължина на вълната влиза в спектъра от 800 до 1200 нм. Затова и най- успешно сините на цвят съдове се лекуват с NdYag лазер 1024 нм. На 1024 нм, деоксихемоглобина, както и оксихемоглобина поглъщат светлината повече от меланина, което води до селективно загряване и унищожаване на съда. При 1024 нм степента на поглъщане и на двата хромофора е около 10 пъти по – ниска в сравнение на 595, но съотношението на поглъщане хемоглобин/меланин се запазва (хемоглобина се поглъща повече от меланина). Това прави селективната терапия възможна, макар и при по – висок интензитет на лезера. Високият интензитет е свързан и с по- висок риск от изгаряне, затов NdYag терапията теоретично е по- рискова от PDL терапията.

 

Освен селективността на дължината на вълната, която позволява третиране на определени кожни структури – съдове, пигментации, косми, има и други особености на лазерната светлина които трябва да се съобразят от оператора за успешна терапия. Такива са дължината на пулса, размера на спота с който се работи, охлажането на лезера, мощността на лазера на единица площ (интензитет).

 

Лазерното лъчение на съвременните машини в дерматологията не е непрекъснато а разделено на пулсове. Светлинния пулс е времето за което лазера излъчва светлина. Въпреки селективността на хромофорите, непрекъснатото лазерно лъчение води до прекалено загряване във всички структури, изгаряне и поява на белези. За да се постигне избирателно увреждане само на желаната структура (съдържаща съответния хромофор) е необходимо лазерното лъчение да спре в момента на достигане на желаната температура на увреждане там. В противен случай следва покачване на температурата и в околните тъкани и изгаряне на кожата. Установено е че за да бъде селективно увреждането само за целевата структура (например капиляри или пигментации) е необходимо дължината на светлинния пулс да бъде равна или по- къса от TRT (термално релаксационно време) на съда. ТRТ е времето за което даденa структура съдържаща хромофор (хемоглобин или меланин) намалява температурата си с 50%. Например съдове с размер от 10 до 100 микрометра са с TRT съответно 1 до 10 милисекунди.

 

Размерът на лазерния сноп или размера на петното с което се работи е друга важна характеристика на лазерното лъчение, която е пряко свързана с дълбочината на проникване на лазерната светлина в кожата и пряко зависима от интензитетът на светлинното лъчение.

В заключение неаблативните лазерни системи дават вазможност за бързо лечение без възстановителен период на кожни образувания с повишено съдържание на меланин, например старчески петна, петна от слънцето, лунички, някои видове пигментни брадавици и др., както и на такива които съдържат хемоглобин – доброкачествени вродени и придобити съдови образувания като хемангиоми, възрастови ангиоми, капиляри, разширени съдове по краката (до 3мм в диам.), трайна епилация, дори възпалителни заболявания като акне и псориазис. Всички изброени параметри се подбират от лекаря внимателно според кожното образувание, пигмента в кожата (фототип) и желания резултат. Неподходящо подбрани параметри могат да доведат до поява на изгаряния, белези, нежелани пигментации.

Read More

dermoscopy

Бенка или кожен рак – диагностика чрез дерматоскопия

Какво е дерматоскопия?

В ежедневната практика на дерматолога често се налага да се прави диагностициране на различни кожни образувания. Дали те са доброкачествени, гранични или злокачествени е от изключителна важност и определя нуждата от последващо хирургично лечение. При преглед с невъоръжено око трудно и с ниска степен на акуратност могат да се одиференцират подобни лезии.

Най-точната диагноза се поставя при хистологичното изследване, което изисква оперативно взимане на парченце от лезията (биопсия) или отстраняване на цялата лезия, след което материалът се обработва и наблюдава от специалисти в хистопатологична лаборатория.  Това прави този метод освен скъп, често и непрактичен, особено в труднооперабилни зони.

Дерматоскопия е техника за наблюдаване на кожата и кожните образувания с цел поставяне на по-точна диагноза. Осъществява се с дерматоскоп – оптично устройство с голямо увеличение и вградена светлина, позволяващо на дерматолога да наблюдава кожният проблем в голяма детаилност. Дерматоскопските особености на всяко едно кожно образувание са специфични и различни от клиничните белези. Това налага обособяването на дерматоскопията като отделен клон в медицинската наука, а лекарите които я практикуват трябва да бъдат обучени в спецификите и.

Предимствата на дерматоскопската диагностика:

 • Най-опасния кожен рак – меланом е диагностициран правилно само в 64% от случаите с невъоръжено око. Дерматоскопията позволява този процент да се увеличи с 10 – 27%.
 • Често на око се прави хипердиагностика на кожен рак – лезии, които клинично приличат на меланом, при дерматоскопско наблюдение показват характеристики на други кожни образувания.
 • С правилната дерматоскопска диагностика се избягва голяма част от кожните биопсии и оперативни ексцизии, което спестява на пациента време, пари и стрес.
 • Дерматоскопията е неинвазивен, лесен и бързо осъществим метод и не струва скъпо на пациента.
 • Дерматоскопската картина може да бъде фотографирана и лесно да бъдат проследявани съмнителни кожни лезии във времето.

Дерматоскопията е най – полезна при дефиренцирането на:

 • доброкачествени – бенки (невуси) от различен тип, соларно лентиго, себорейна кератоза, хемангиоми и други съдови лезии, пигментна актинична кератоза
 • злокачествени и гранични лезии – лентиго малигна, диспластични невуси, меланом, базоцелуларен карцином

Поставянето на дерматоскопска диагноза е етапен процес, който започва с наблюдението, с или без фотграфиране на лезията. Първата стъпка в тълкуването на картината е диференциране на пигментитните (меланоцитни лезии) от немеланоцитните. Това става според наличните структурни елементи, които са специфични за всяка една кожна лезия. При меланоцитните лезии втората стъпка е да се приложи познатото при недерматоскопската диагностика на ABCD (asymmetry, border, color, differential structures) правило, като тук то е изменено за да бъде приложимо. Третата стъпка e изчисляване на TDS (total dermatoscopy score) според получените данни от ABCD. Според получения резултат лезиите биват злокачествени, добркачествени и гранични.

dermoscopy

Read More

Линий на Beau

Въпрос от онлайн консултация :

Запитване от родителите на дете с белезникави стрий на нокътната плочка, резистентни на лечение с различни локални средства и голяма давност.

линий на Beau, transverse lines of Beau   линий на Beau (transverse lines of Beau)

Линий на Beau:

Състоянието което се вижда на снимките се нарича Линий на Beau (Beau’s lines). Предизвиква се от времененно задържане в растежа на нокъта, поради подтискане на деленето в нокътния матрикс. Причините за това са различни, най- често –

– травма (например носене на тесни обувки)

– прекарано вече системно заболяване по време на което е бил подтиснат растежът на нокъта – всички заболявания с висока температура, вирусни заболявания, дребна шарка, стомашно – чревни и др.

При деца, често причината е вурсно заболяване. Когато са засегнати много нокти, обикновено се касае за системно заболяване, а когато са 1- 2 както виждам, че е във вашият случай- най- често е травма. Ако линиите са повече от една, значи травмата (или епизоди на заболяването) се е повтаряла.

Когато засяга палец на крак продължителността при възрастен може да бъде до 2 години (времето за израстване на нов нокът изцяло). При деца, растежът и възстановяването са значително по- бързи. Ако причината продължава да действа, е възможна поява на нови линии.

Read More

Биологични препарати при лечението на псориазис

Биологични препарати и псориазис

Псориазисът е често срещано заболяване – засяга над 2% от населението на планетата. Поради хроничният му характер пациентите провеждат поддържащо лечение с частичен и временен ефект, като мнозина търсят информация за нови, ефективни средства за лечение. В последните години и у нас нашумяха билогични препарати и въпреки високата си цена, няколко бяха реимбурсирани от здравната каса.

Какво представляват и как действат биологичните препарати

Класическите лекарствена се произвеждат чрез химични процеси от различни химични вещества. За разлика от тях, биологичните препарати са произведени чрез биотехнологичен процес  от човешки или животински протеини. Произведени така, че имитират определени молекули в човешкото тяло и се намесват там, където има болестен процес. Добре известен биологичен препарат е инсулинът, който се приема при инсулинозависим захарен диабет. Биологичните препарати влияят на специфични механизми на имунната система и нямат цялостно влияние върху другите органи и системи както е при класическите медикаменти. Затова и липсват токсичните ефекти като увреждане на черния дроб, бъбреците и др. Те също имат странични ефекти, които ще бъдат споменати надолу. Освен при лечението на прориазис, биологичните препарати се използват и в терапията на псориатичния артрит.

Биологични препарати се предписват на пациенти с псориазис, отговарящи на редица условия и със сравнително тежки фроми на псориазис и/или със ставно засягане, когато калсическите средства на лечение – ПУВА, Метотрексат, Ацитретин на са помогнали или има непоносимост към тях, или не могат да се включат поради придружаващи заболявания.

В България са са регистрирани четири биологични препарата които се използват при лечението на псориазис: Адалимумаб (Хумира), Инфликсимаб (Ремикейд), Етанерцепт (Ембрел) и Устекинумаб (Стелара). Първите три са от групата на инхибиторите на TNF – alpha, a последния инхибира интерлевкин 12 и 23.

     Адалимумаб (Хумира) е най – популярният биологичен продукт за лечение на псориазис в България. Представлява моноклонално антитяло, предназначено за лечение предимно на среднотежки и тежки форми на псориазис и псориатичен артрит. Прилага се като подкожни инжекции на всеки 2 седмици. Хумира блокира TNF – alpha, медиатор на имаунната система, който отключва механизмите на възпалението. Установено е, че при пациенти с псориазис TNF – alpha е в повишено количество, което Хумира намалява и нормализира. В резултат на това симптоматиката се подобрява и плаките по кожата на пациентите намаляват. Хумира е имуносупресиращо вещество, което означава, че прилагайки го пациентите са с повишен риск от инфекции. Поради тази причина, преди започване на лечението се правят тестове за наличи и скрити (латентни) инфекции в тялото, например за туберкулоза и е препоръчително да се правят ваксини за грип по време на лечнието. Хумира не се прилага при бременност и кърмене. Трява да бъдат взети необходимите мерки за предпазване от бременност по време на лечението и пет месеца след приключването му. Най – често описаните странични ефекти включват респираторни инфекции на горни дихателни пътища, коремна болка, главоболие, появана на обриви по кожата или на мястото на инжектирането, инфекции на пикочните пътища. Обикновено тези странични ефекти са леко изразени и повечето пациенти не е необходимо да прекъсват леченито си с Хумира. Най – често се случват след първата доза биологичен препарат и могат да намалеят след няколко такива. Поради имуносупресивният характер на препарата, пациентите трябва да бъдат следени от лекар по врме на леченито.

     Етанерцепт (Ембрел) е моноклонално антитяло, което действа като конкурентно се свързва с рецепторите за TNF – alpha, като ги блокира и прекъсва менахизмът на възпалението. Показан за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис и псориатичен артрит. Прилага се като подкожна инжекция два пъти седмично първите 12 седмици и при добро повлияване, може да се премине на еднократна седмична инжекция.

     Инфликсимаб (Ремикейд) е химически синтезирано антитяло което свързва директно разстворимите и трансмембранните TNF – alpha молекули и отново блокирайки ги, прекъсва механизмите на възпалението. Препаратът е показан за  лечение на хроничен тежък плакатен псориазис при възрастни, когато останалите системни средстава са неприложини поради неефективност или друга причина. Индициран е и за намаляване на симтоматиката и подобряване на функционалността на ставите при псориатичен артрит. Прилага се в болнични условия под форма на венозни инфузии през първата, втората и шестата седмица, след което като поддържаща терапия. Курсът на лечение продължава минимум 50 седмици.

     Устекинумаб (Стелара) е моноклонално антитяло, което се прилага в подкожни инжекции. Препоръчителната начална доза е 45 mg, като при пациенти с тегло над 100 кг дозата може да бъде удвоена. Следващата доза се прилага след 4 седмици и след това на всеки 12 седмици. Устекинумаб е предназначен за употреба под ръководството и контрола на дерматолог или друг квалифициран специалист.

Старанични действия на биологични препарати

Основните нежелани странични действия на биологичните препарати при някои болни са повишен риск от развитие на тежки инфекции, злокачествени заболявания на кръвотворната система, активиране на туберкулоза. Възможно е да се наблюдават и локални реакции от страна на кожата на мястото на апликацията. Понякога се срещат и главоболие, отпадналост, гадене, треска, които се проявяват скоро след започване на лечението. Биологичните препарати бързо подобряват псориазиса и клиничните му прояви изчезват напълно скоро след започване на лечението. Това подобрява значително качеството на живот на болните. Всичко това се постига с еднократна инжекция или венозна инфузия на 1 или на 2 седмици. Въпреки това, има и пациенти, при които тези медикаменти се оказват слабо ефективни. Много съществен факт е този, че псориазисът може да се влоши скоро след спирането им. Това налага продължителна дори непрекъсната терапия с биологичните средства.

Критерии за включване на биологични препарати за лечение на псориазис

Биологичните препарати все още са ново, високотехнологично средство в медицината и цената им е много висока. В България здравната каса покрива разходите за даден биологичен препарат за лечение на тежки форми на псориазис и псориатичен артрит, само при пациенти отговарящи на долуизброените критерии.

Подходящи за лечение с биологични препарати са пациенти с:

 • тежък псориазис (PASI ≥ 10, или BSA ≥ 10, в случаите, при които PASI е неприложим и DLQI > 10); и по изключение – при засягане на области с голямо влияние върху функционалното или психичното състояние на пациента (глава, длани, ходила, гениталии); и които отговарят на ≥ 1 от следните критерии:
 1. фототерапията* или алтернативната стандартна системна терапия** са противопоказани или не могат да бъдат приложени поради развитието на или повишения риск от развитие на токсичност;

* Фототерапията може да е неподходяща при пациенти:
– които са надвишили допустимите безопасни граници на експозиция (150–200 процедури PUVA или 350 процедури NB-UVB [25];
– които са резистентни на лечението или правят бързи рецидиви;
– които са с анамнеза за прекарани неоплазии на кожата или чести тежки слънчеви изгаряния;
– които са нетолерантни към експозиция с ултравиолетови лъчи, особено кожен фототип I;
– поради материалнотехнически съображения;
– непоносимост към стандартната системна терапия;
– неповлияване от стандартна системна терапия;
– наличие на сериозно придружаващо заболяване, което възпрепятства приложението на системни средства като Суclosporin или Мethotrexate;
– наличие на тежко, нестабилно, животозастрашаващо заболяване.
** Стандартната системна терапия включва Суclosporin (2,5–5 mg/kg/дневно) и при мъже и жени без риск от забременяване, Мethotrexate (единична доза от 15–25 mg/седмично – перорално, подкожно или интрамускулно) и Acitretin 25–50 mg/дневно.

 1. непоносимост към стандартната системна терапия;
 2. неповлияване от стандартната системна тера- пия;
 3. наличие на сериозно придружаващо заболяване, което възпрепятства приложението на системни средства като Суclosporin или Мethotrexate;
 4. наличие на тежко, нестабилно, животозастрашаващо заболяване.

Критерии за включване на пациенти с кожно и ставно засягане

 • активен псориатичен артрит с изразена кожна симптоматика;
 • тежък псориазис и псориатичен артрит, които са резистентни на лечение с Мethotrexate или употребата на последния е противопоказана.

Read More

мезотерапия

Разликата между мезотерапия и скинбустъри

Какво е мезотерапия?

     Мезотерапия е не-хирургична техника за многоточково инжектиране на вещество в кожата или подкожната мастна тъкан. Веществото може да бъде лекарство (НПВС, вазодилататор, миорелаксант, анти-коагулант, ретиноид, биологично средство и др.) анестетик, растителен екстракт, микс от витамини и минерали, хиалуронова киселина в ниска концентрация, аминокиселини, хомеопатични вещества, колагенни стимулатори, хормони, ензими.

     Мезотерапията е въведена от френският лекар д-р Мишел Пистор 1952г. за намаляване на мускулна и ставна болка и подобряване на кръвообращението при лечение на съдови заболявания. По- късно в Бразилия методът започва да се прилага с фосфатидилхолин/деоксихолат за разграждане на подкожната мастна тъкан и намаляване на целулита, без съществуващи клинични проучвания за ефкетa и безопасността на терапията. Все още в дерматологията мезотерапията се е прилагала при фотостареене на кожата, алопеция/ дефлувиум, херпетична невралгия, лечение на акне, хипертрофични цикатрикси и келоиди, целулит, екзема, венозни улкуси, хроничен сърбеж, екзема, псориазис, стрии, теленагиектазии, витилиго, венозна стаза.

Едно и също ли са скинбустърите и мезотерапията ? 

      Днес скинбустърите са нов аспект на мезотерапията – ефективен, безопасен и базиран на научни доказателства. Липсата на клинични проучвания, рисковете и неясните резултати при класическите вещества за мезотерапия с естетични цели са вече в миналото. Инжектирането на продукти като Restylane Vital доказано подобряват кожната еластичност и тургур, изглаждат повърността и, хидратират я дълбоко и продължително.

Каква е разликата между хиалуроновите филъри и скинбустърите (СБ)?

      Основната разлика е в концентрацията на ХК и вискозитетa на продукта. Макар и да са създадени по еднаква технология, ХФ са насочени към изглаждането на бръчки, създаване на обеми и ремоделиране на лицето, а СБ са създадени да възстановят нормално съществуаща ХК в кожата и да хидратират и подобрят общия вид на кожата.

Работи ли класическата мезотерапия?

        Мезотерапията става изключително популярна в Европа и Южна Америка като 1987 г. във Франция тя е призната за офицеална медицинска специалност. Въпреки това до 2005г. класическата многокомпонентна мезотерапия (предлагана и до днес) е критикувана като неефективна, поради липсата на клинични проучвания за повечето индикации и субстанции. Някои от малкото съществуващи клинични проучвания доказват неефeктивността й. В литературата са описани различно тежки странични ефекти след мезотерапия с различни вещества, особено с цел липолиза.

    2005 г. е произведен първият продукт за мезотерапия съдържащ стабилизирана хиалуронова киселина – Restylane Vital. Последват го няколко конкурентни продукти, като вече се говoри за скинбустъри. От 2008 насам са налице научни доказателства за отличната ефективност на мезотерапия с напречно свързана хиалуронова киселина. Скин бустърите променят облика и разклатената репутация на класическта многокомпонентна мезотерапия за естетични цели.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ НА СТРАНИЦАТА “СКИНБУСТЪРИ”

Read More

хиалуронови филъри

В кои зони могат да се прилагат хиалуронови филъри

Хиалуронови филъри – намират най – често приложение за уголямяването и оформянето на устни. Използват се хиалуронови филъри с реологични качества, разработени специално за тази цел. Процедурата цели:- увеличаване обемът на устните – промяна на формата им, подчертаване на ръбовете, акцентиране на филтрума- еверсия (леко обръщане навън) на долната устна. За процедурата се използва 0,5 – 1мл ампула. При останало количестово от продукта, то се запазва (до три месеца) за същия пациент за негово повторно посещение. Устните са чувствителна зона и за да се намали броя на убожданията често се работи с атравматична микроканюла. Ефектът се запазва около 6 месеца.

     Проминиращите скули са един от белезите на красивото лице. С напредване на възрастта хората губят обем в подкожната мастна тъкан на скули и бузи, което води до увисване на кожата в долната част на лиецто, хлътнали бузи и задълбочаване на бръчките. С хиалуронови филъри се подчертават скулите и се възвръщат загубените обеми в мастната тъкан. Това води до цялостен лифтинг и подмладяващ ефект. Обикновено по 1мл продукт във всяка страна са достатъчни за корекцията. Ефектът е с трайност над година.

     80% от хората имат тъмни кръгове и различна степен на хлътвания под очите. Изглаждането им с хиалуронови филъри, премахва умореният вид и подмладява цялостната визия. Работата в тази зона е изключително прецизна и изисква лекаря да е наясно с анатомията на лицето. Работи се с атравматична микроканюла, като по – голямо количество продукт се депонира директно въху костта (субпериостално), а по – малко субмускуларно. В зависимост от степената на дефекта, във всяка страна се инжектира 0,4 – 1мл хиалуронов филър. При правилно поставяне ефектът е с трайност няколко години.

     Хиалуроновите филъри дават възможност за атравматична корекция на брадичката, при хора, при които тя не проминира достатъчно. По – голямото количество продукт се инжектира дълбоко – субпериостално. Необходим е 1-2 мл продукт, а ефектът се запазва до една година. Назолабиалните гънки са филиологично обусловени, но с възрастта те стават по – дълбоки. Корегират се лесно с малко количество “мек” филър инжектиран под бръчката. Ефектът се задържа около шест месеца.

     Недостатъчно проминиращите контури на долната челюст също могат да се корегират с хиалуронови филъри. При много млади хора долната челюст е по- малка, което нарушава лицевата естетика. С напредване на възрастта костната и структура търпи промени и контурите се свиват допълнително. За корекция са необходими 1 – 1,5 мл подходящ хиалуронов филър от всяка страна. Продуктът се депонира дълбоко и трайността на ефекта е над година.
Напоследък все по – често се прибягва до неоперативна корекция на носа с хиалуронови филъри 1 – 1,5 мл са достатъчни за да изгладят “гърбавият” нос и да повдигнат въха на носа, когато това е нужно. При добра техника трайността на ефкета е около осем месеца.

209241_97170b159c91454d96bfb2c45f72657c

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ НА СТРАНИЦАТА “ФИЛЪРИ”

Read More

гъбички - микроскопско изследване

Гъбички по кожата, ноктите и космите

Гъбички по кожата, косми, нокти и лигавици са причинени от дерматофити (трихофитон, микроскорум, епидермофитон), кандида или маласесия. В най- общ аспкет дерматофитите причиняват заболяване на гладката кожа, космите и ноктите, кандидата на лигавиците и местата с оклузия (кожни гънки, гениталии), а маласесията причинява разноцветен лишей и участва в патогенезата на себорейния дерматит.

Преди дематологът да постави диагноза, стандартно прави микроскопско изследване за да докаже наличието на гъбички. От мястото на обрива настъргва малко материал (или постявя заразен косъм) на предметно стъкло, обработва препарата с разтвор на калиева основа и го оставя да престои в петри с влажна среда. При последващото наблюдение, под микроскоп могат да се различат дерматофити, кандида или маласесия.
Друг метод за изследванене е наблюдение на кожата при осветяването и с лампата на Wood. Според специфичното светене с него могат да се различат микроспорон, както и причинителят на еритразма.
Понякога материал от лезиите се засява в среда на Сабуро при 26-28 градуса за 4 седмици и растежът се оценява макроскопски (микробиологична култура).

 

На долните две снимки може да видите как изглеждат гъбичките под микроскоп. Представени са два микроскопски препарати на наши пациенти съответно с дерматофития на кожата – на първата снимка и дерматофития на косъм – втора снимка.

209241_610fbf21330941b48fd305b273c24809 209241_88ff3266eb95407abee8859249850a21

Read More

келоиди

Лечение на келоиди и хипертрофични цикатрикси

          Келоиди –  дължат се на разрастване на фиброзна тъкан, появяваща се на мястото на травма на кожата. Най- честата им изяван е по кожат на гърдите, раменете, ушните миди, врата. За разлика от хипертрофичните белези, те се разрастват отвъд границите на първоначалната рана и не търпят спонтанно обратно развитие.
Има различни хипотези за причините за появата им – автоимунна реакция към себума, сили на опън върху раната, влияние на хормони, дефицит на незаменими мастни киселини в храненето.
Поради склонността им да рецидивират след всяка травма, хирургичното лечение не води до добрър и траен резултат. Инжектирането на кортикостероидни инжекции в самите келоиди води до постепенната им регресия, но това рядко е възможно, поради голямата им плътност и трудното проникване на иглата в тях. Замръзяването с течен азот е друг метод за лечение с частична успеваемост. Според клиничи проучвания (1)(2) е установоено, че по – ефективно е комбинираното лечение – замръзяване с течен азот с последващото инжектиране на депо кортикостероид в лезията. Замързяването прави келоидите по- меки, а проникването ина иглата – възможно. Правят се неколкократни апликации през 2-3 седмици, като се постига намаляване на размера (често до изравняване с нивото на околната кожа) и възвръщане на цвят, близък до този на околната кожа.

Read More

рак на кожата - хирургично лечение

Какво трябва да знаем за рака на кожата

     Рак на кожата – най- честото злокачествено заболяване днес. Започва с появява на малигнени клетки в повърхностните слоеве на кожата. Основният фактор за появата на кожен рак е ултравиолетовото лъчение, но други факто като наследственост, човеки папилома вирус, нарушен имунитет и др.

 

Най- често срещаният рак на кожата е:

 

Базоцелуларен карцином (базалиом) – рядко е фатален, не метастазира, появява се най- често след 40 год.възраст на лицето или врата, расте на място, като инфилтрира подлежащите тъкани. Базалиомът в близост до важни органи като око, ухо е опасен и труден за хирургично лечение.

Спиноцелуларен карцином. Най- често се проявява след 55 год, на увредена от слънцето кожа, рядко метастазира на далеч, но може да метастазира в региналните лимфни възли.

Маланом. Най- опасната и много злокачествена фомра на кожен рак, изявяваща се най- често на гърба при мъжете и по краката при жените. Меланомът може да прилича на кожна бенка, но за разлика от нея, е асиметрична, с неравна граница, с нееднороден цвят, диаметър над 6 мм, надигната неравна повърност и бърза прогресия. (ABCDE rule: Asymmetry; Border; Color; Diameter; Enlargement)

 

Когато дерматологът има съмнение за кожен рак, се прави дерматоскопско изследване, което се осъществява бързо и лесно още в кабинта и според находката, може да се извърши пълна или частична хирургична ексцизия с последващо хистопатологично изследване в специална лаборатория. Получените резултати са окончателни и категорични за потвърждаване или отхвъляне на диагнозата.  Пълната ексцизия е малка хирургична манипулация, при която цялата суспектна лезия се изрязва до здрво, след което се поставя шев.

ABCDEs-1

 

Read More

химичен пилинг

Химичен пилинг

Химичният пилинг се прилага с козметични или лечебни цели. Осъществява се с алфа хидрокси киселини – млечна или гликолова киселина, като втората е по- често използвана. Представлява прозрачна, безцветна течност или гел с концентрация от 30 до 75%.

Химичният пилинг с гликоловата киселина се използва за:

– лечение на тежко акне
– подмладяващ ефект при малки бръчки
– стимулира естествената колагенова продукция
– изравнява кожният тен
– изсветлява кожата
– заличав тъмните петна (хиперпигментации)
– изглажда кожната повърхност
– заличава разширените пори

Обикновено за постигането на всеки един от ефектите са необходими неколкократни процедури. Концентрацията и времето на престоявне на киселината върху кожата се определят индивидуално за всеки пациент от вашия дерматолог. Периодът между процедурите обикновно е 2 седмици. 2 – 4 седмици преди първата процедура в домашни условия кожата с подготвя с козметичен крем, съдържащ гликолова киселина в ниска концентрация.
Нанасянето на киселината става след внимателно почистване на лицето с вода и измивен продукт, след което кожата се дезинфекцира със спирт и се почства със специален продукт, за премахвне на остатъчната мазнина. Чувствителните зони около очите и носа се защитават предварително с вазелин. Гликоловата киселина се нанася с четка, марля или директно с ръкавици. Обикновено първият пилинг е с по – нисък процент киселина, като при следващи процедури се увеличава според индивидуалните особености и поносимостта на кожта. Същото се отнася и за времето на престоявне на киселината върху кожата – в началото е около минута, в последствие се расте спорд поносмостта и толеранса на кожата. По време на процедурата може да усещате парене на мястото на апликацията. Последва отмиване, още наречено неутрализиране с разтвор на натриев бикарбонат. Кожата може да се зачерви до няколко часа, а понякога и няколко дни след процедурата. След химичен пилинг кожата е чувствителна към светлината и задължително се изпозват фотозащитен крем 50+. Необходимо е и използването на емолиентен крем.

Желаните ефекти се постигат не по- рано от седмица след първият пилинг, а при хиперпигментации са необходими три и повече процедури.
Пилингът с гликолова киселина е добър начин за подобряване малките несъвършенства и за подмладяване на вашата кожа. Методът постига резултати много по- бързо в сравнение с козметичните кремове съдържащи малък процент гликолова киселина. Проведена от квалифициран персонал, процедурата е бърза и безопасна.

 

Read More