Skip to main content

Линий на Beau

Въпрос от онлайн консултация :

Запитване от родителите на дете с белезникави стрий на нокътната плочка, резистентни на лечение с различни локални средства и голяма давност.

линий на Beau, transverse lines of Beau   линий на Beau (transverse lines of Beau)

Линий на Beau:

Състоянието което се вижда на снимките се нарича Линий на Beau (Beau’s lines). Предизвиква се от времененно задържане в растежа на нокъта, поради подтискане на деленето в нокътния матрикс. Причините за това са различни, най- често –

– травма (например носене на тесни обувки)

– прекарано вече системно заболяване по време на което е бил подтиснат растежът на нокъта – всички заболявания с висока температура, вирусни заболявания, дребна шарка, стомашно – чревни и др.

При деца, често причината е вурсно заболяване. Когато са засегнати много нокти, обикновено се касае за системно заболяване, а когато са 1- 2 както виждам, че е във вашият случай- най- често е травма. Ако линиите са повече от една, значи травмата (или епизоди на заболяването) се е повтаряла.

Когато засяга палец на крак продължителността при възрастен може да бъде до 2 години (времето за израстване на нов нокът изцяло). При деца, растежът и възстановяването са значително по- бързи. Ако причината продължава да действа, е възможна поява на нови линии.

Read More