Skip to main content
келоиди

Лечение на келоиди и хипертрофични цикатрикси

          Келоиди –  дължат се на разрастване на фиброзна тъкан, появяваща се на мястото на травма на кожата. Най- честата им изяван е по кожат на гърдите, раменете, ушните миди, врата. За разлика от хипертрофичните белези, те се разрастват отвъд границите на първоначалната рана и не търпят спонтанно обратно развитие.
Има различни хипотези за причините за появата им – автоимунна реакция към себума, сили на опън върху раната, влияние на хормони, дефицит на незаменими мастни киселини в храненето.
Поради склонността им да рецидивират след всяка травма, хирургичното лечение не води до добрър и траен резултат. Инжектирането на кортикостероидни инжекции в самите келоиди води до постепенната им регресия, но това рядко е възможно, поради голямата им плътност и трудното проникване на иглата в тях. Замръзяването с течен азот е друг метод за лечение с частична успеваемост. Според клиничи проучвания (1)(2) е установоено, че по – ефективно е комбинираното лечение – замръзяване с течен азот с последващото инжектиране на депо кортикостероид в лезията. Замързяването прави келоидите по- меки, а проникването ина иглата – възможно. Правят се неколкократни апликации през 2-3 седмици, като се постига намаляване на размера (често до изравняване с нивото на околната кожа) и възвръщане на цвят, близък до този на околната кожа.

Read More