Skip to main content
лазери в дерматологията

Как работят лазерите в дерматологията – неаблативни лазери

В дерматологията се използват два типа лазери – аблативни или такива имащи способността да изгарят повърхностния слой на кожата и неаблативни – постигат действието си при запазена кожна повърхност.

 

Неаблативните лазери се използват за да лекуват кожни образувания които се състоят главно от капиляри (червени на цвят) или такива с повишено съдържание на меланин – кафявия пигмент който определя цвета на кожата. Действието на лазерната светлина може да бъде така селектирано, че да уврежда избирателно само капилярите, като се поглъща от пигмента на червените кръвни телца – хемоглобин. По този начин болестно разрастналите се калпиляри могат да бъдат премахнати, без да се изгаря повърхностния слой на кожата. Съответно при друга характеристика на лазерната светлина, последната уврежда избирателно само тъканите съдържащи много меланин (кафявия пигмент) без да засяга чувствително кръвоносните съдове, нито пък околните тъкани. Тези характерни свойства на лазерната светлина се обясняват с теорията за “селективната фототермолиза” – принципа, че различни хромофори (вещества поглъщащи светлина каквито са хемоглобина и меланина) в кожата могат да бъдат избирателно загряти с точно определени дължини на светлинната вълна. След поглъщането си, лазерната светлина се трансформира в топлина, която уврежда съдовата стена и премахва нежеланите капиляри или пък “изгаря” избирателно само пигмента в кожата при запазване на околната тъкан. “Изгорелите” пигментни частици и съдържащите ги тъкани се премахват от клетки на имунната система. Така при подходящите настройки на лазера може да се постигне избирателно разрушаване на тъканите които съдържат дадения хромофор (пигмент), без изгаряне на околните тъкани. Това е възможно тъй като съдовия пигмент – хемоглобин и кафявия пигмент- меланин поглъщат светлина с различен спектър или дължина на вълната.

 

Човешкото око вижда светлина когато тя е в спектъра или с дължина на вълната от 400 до 700 нм, като на 400 нм тя е с виолетов цвят, а на 700 с червен. Светлина с по- висока дължина на вълната е инфрачервена и невидима за човека. Хемоглобина или пигмента на капилярите поглъща светлина на 418, 542, 577 нм. При лазерната светлина колко по- дълга е вълната, толкова по- голямо е проникването и в кожата, затова хемоглобина се таргетира в третия му пик – 577 нм, като на практика машините работят на 585 нм, а по- съвременните и на 595нм, за да постигнат по – дълбоко проникване. Максималното проникване в кожата на 585 нм е 0,5мм, а на 595 1,2мм. Пиковете на поглъщане на светлината от хемоглобина в 418 нм и 542 нм нямат практическо значение поради недостатъчното проникване на светлината – тя не може да стигне до повечето капиляри. На 585 нм и 595 нм работят Pulse Dye Lasers – сложни машини със скъпа поддръжка, които могат да поддържат само по – големи специализирани клиники по лазерна дерматология.

дълбочина на проникване на типове лазери според дължината на вълната
дълбочина на проникване на типове лазери според дължината на вълната

За разлика от хемоглобина, който в графиката на спектъра на светлината проявява пикове на определени честоти, то меланинът по- скоро следва права, като абсорбцията постепенно намалява с увеличаване на дължината на вълната. В случая за селективното му разрушаване се използва тази честота, на която разликата му е с другите хромофори е най – голяма или с други думи, честота на която меланина поглъща повече светлина в сравнение с хемоглобина и другите хромофори. Това обикновено е 755 мм. На тази честота работи Александритния лазер (Alexandrite). Той се използва за премахването на пигментни (кафяви) петна, но също и за трайна епилация, тъй като основата на косъма съдържа повече меланин.

пикове на хромофорите
пикове на хромофорите меланин и хемоглобин в спектъра на светлината

Съдовете по кожата са не само червени (капиляри), но понякога, особено по долните крайници са и синкави (венектазии). Последните не съдържат оксихемоглобин (хемоглобин наситен с кислород), а съдържат повече деоксихемоглобин (хемоглобин, който е отдал кислорода си на тъканите които изхранва). Деоксихемоглобинът обаче има различен абсорбционен спектър от този на оксихемоглобина. За да не се уврежда околната кожа при терапията на такива съдове е необходимо лазерната светлина да е с дължина на вълната която се поглъща повече от съда и по- малко от меланина на околните тъкани. Тази дължина на вълната влиза в спектъра от 800 до 1200 нм. Затова и най- успешно сините на цвят съдове се лекуват с NdYag лазер 1024 нм. На 1024 нм, деоксихемоглобина, както и оксихемоглобина поглъщат светлината повече от меланина, което води до селективно загряване и унищожаване на съда. При 1024 нм степента на поглъщане и на двата хромофора е около 10 пъти по – ниска в сравнение на 595, но съотношението на поглъщане хемоглобин/меланин се запазва (хемоглобина се поглъща повече от меланина). Това прави селективната терапия възможна, макар и при по – висок интензитет на лезера. Високият интензитет е свързан и с по- висок риск от изгаряне, затов NdYag терапията теоретично е по- рискова от PDL терапията.

 

Освен селективността на дължината на вълната, която позволява третиране на определени кожни структури – съдове, пигментации, косми, има и други особености на лазерната светлина които трябва да се съобразят от оператора за успешна терапия. Такива са дължината на пулса, размера на спота с който се работи, охлажането на лезера, мощността на лазера на единица площ (интензитет).

 

Лазерното лъчение на съвременните машини в дерматологията не е непрекъснато а разделено на пулсове. Светлинния пулс е времето за което лазера излъчва светлина. Въпреки селективността на хромофорите, непрекъснатото лазерно лъчение води до прекалено загряване във всички структури, изгаряне и поява на белези. За да се постигне избирателно увреждане само на желаната структура (съдържаща съответния хромофор) е необходимо лазерното лъчение да спре в момента на достигане на желаната температура на увреждане там. В противен случай следва покачване на температурата и в околните тъкани и изгаряне на кожата. Установено е че за да бъде селективно увреждането само за целевата структура (например капиляри или пигментации) е необходимо дължината на светлинния пулс да бъде равна или по- къса от TRT (термално релаксационно време) на съда. ТRТ е времето за което даденa структура съдържаща хромофор (хемоглобин или меланин) намалява температурата си с 50%. Например съдове с размер от 10 до 100 микрометра са с TRT съответно 1 до 10 милисекунди.

 

Размерът на лазерния сноп или размера на петното с което се работи е друга важна характеристика на лазерното лъчение, която е пряко свързана с дълбочината на проникване на лазерната светлина в кожата и пряко зависима от интензитетът на светлинното лъчение.

В заключение неаблативните лазерни системи дават вазможност за бързо лечение без възстановителен период на кожни образувания с повишено съдържание на меланин, например старчески петна, петна от слънцето, лунички, някои видове пигментни брадавици и др., както и на такива които съдържат хемоглобин – доброкачествени вродени и придобити съдови образувания като хемангиоми, възрастови ангиоми, капиляри, разширени съдове по краката (до 3мм в диам.), трайна епилация, дори възпалителни заболявания като акне и псориазис. Всички изброени параметри се подбират от лекаря внимателно според кожното образувание, пигмента в кожата (фототип) и желания резултат. Неподходящо подбрани параметри могат да доведат до поява на изгаряния, белези, нежелани пигментации.

Read More