Skip to main content
dermoscopy

Бенка или кожен рак – диагностика чрез дерматоскопия

Какво е дерматоскопия?

В ежедневната практика на дерматолога често се налага да се прави диагностициране на различни кожни образувания. Дали те са доброкачествени, гранични или злокачествени е от изключителна важност и определя нуждата от последващо хирургично лечение. При преглед с невъоръжено око трудно и с ниска степен на акуратност могат да се одиференцират подобни лезии.

Най-точната диагноза се поставя при хистологичното изследване, което изисква оперативно взимане на парченце от лезията (биопсия) или отстраняване на цялата лезия, след което материалът се обработва и наблюдава от специалисти в хистопатологична лаборатория.  Това прави този метод освен скъп, често и непрактичен, особено в труднооперабилни зони.

Дерматоскопия е техника за наблюдаване на кожата и кожните образувания с цел поставяне на по-точна диагноза. Осъществява се с дерматоскоп – оптично устройство с голямо увеличение и вградена светлина, позволяващо на дерматолога да наблюдава кожният проблем в голяма детаилност. Дерматоскопските особености на всяко едно кожно образувание са специфични и различни от клиничните белези. Това налага обособяването на дерматоскопията като отделен клон в медицинската наука, а лекарите които я практикуват трябва да бъдат обучени в спецификите и.

Предимствата на дерматоскопската диагностика:

  • Най-опасния кожен рак – меланом е диагностициран правилно само в 64% от случаите с невъоръжено око. Дерматоскопията позволява този процент да се увеличи с 10 – 27%.
  • Често на око се прави хипердиагностика на кожен рак – лезии, които клинично приличат на меланом, при дерматоскопско наблюдение показват характеристики на други кожни образувания.
  • С правилната дерматоскопска диагностика се избягва голяма част от кожните биопсии и оперативни ексцизии, което спестява на пациента време, пари и стрес.
  • Дерматоскопията е неинвазивен, лесен и бързо осъществим метод и не струва скъпо на пациента.
  • Дерматоскопската картина може да бъде фотографирана и лесно да бъдат проследявани съмнителни кожни лезии във времето.

Дерматоскопията е най – полезна при дефиренцирането на:

  • доброкачествени – бенки (невуси) от различен тип, соларно лентиго, себорейна кератоза, хемангиоми и други съдови лезии, пигментна актинична кератоза
  • злокачествени и гранични лезии – лентиго малигна, диспластични невуси, меланом, базоцелуларен карцином

Поставянето на дерматоскопска диагноза е етапен процес, който започва с наблюдението, с или без фотграфиране на лезията. Първата стъпка в тълкуването на картината е диференциране на пигментитните (меланоцитни лезии) от немеланоцитните. Това става според наличните структурни елементи, които са специфични за всяка една кожна лезия. При меланоцитните лезии втората стъпка е да се приложи познатото при недерматоскопската диагностика на ABCD (asymmetry, border, color, differential structures) правило, като тук то е изменено за да бъде приложимо. Третата стъпка e изчисляване на TDS (total dermatoscopy score) според получените данни от ABCD. Според получения резултат лезиите биват злокачествени, добркачествени и гранични.

dermoscopy

Read More